poniedziałek

30

Marzec 2015

dr Henryk Borko

Inwestycyjny Kazachstan

Data publikacji: 25 marca 2015

To nie rynek rosyjski, tylko kazachski przyciąga najwięcej inwestycji chińskich. Wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich Chin (ZIB) – z 11,02 mld dol. do 24,67 mld dol. w latach 2009–2013 – nie rozkłada się równomiernie na gospodarki Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Okazuje się, że najbardziej atrakcyjny jest ten ostatni. 91,5 proc. z 24,67 mld dol. (czyli 22,57 mld) skierowano na rynek kazachski.

Chińczycy zainwestowali ponad 15,8 mld dol. tylko w wydobycie ropy i gazu ze złóż kazachskich – sieci gazowe ok. 6,1 mld dol., pozostałe kwoty to: sektor naftowy, bankowy i sieci stacji paliwowych. Dla porównania chińskie inwestycje w wydobycie ropy i gazu z rosyjskich złóż to tylko ok. 1,4 mld dol., w dalszej kolejności wydobycie metali kolorowych – ok. 214 mln dol., huty szkła – 200 mln i sektor bankowy – 100 mln. W przypadku Białorusi Chińczycy zainwestowali ok. 90 mln dol. w sektor hotelarski.

Ekspansja atrakcyjnego rynku

Chińskie ZIB w Kazachstanie stają się ważnym elementem ekonomicznej ekspansji w Azji Centralnej. Realizowane projekty dotyczą sektora paliwowego, zwłaszcza wydobycia ropy i gazu. Mimo podwojenia chińskich inwestycji w 2014 r. w gospodarkę Rosji (z 594 mln dol. w 2013 r. do 1,192 mld dol. w 2014 r.), nie można porównywać ich z inwestycjami w gospodarkę Kazachstanu. Jednym z powodów był z pewnością utrudniony dostęp do aktywów rosyjskich kampanii naftowych w latach 90. poprzedniego wieku. Obecnie chińskie firmy są gotowe na finansowanie wielu projektów w Rosji, pod warunkiem wejścia do organów zarządzania projektem i rozliczeń w juanach. W ujęciu realnym Rosja jest potrzebna Chinom jako dostawca ropy, gazu, a zwłaszcza z uwagi na posiadanie licznych areałów.

Dlaczego rynek Kazachstanu jest atrakcyjniejszy od rosyjskiego czy białoruskiego? Według Doing Business 2015 r. decydują o tym zwłaszcza ułatwienia w zakresie ochrony inwestycji zagranicznych – Kazachstan zajmuje pod tym względem szóste miejsce wśród gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej (Rosja – 22., a Białoruś – 21. miejsce). Dzieje się tak również za sprawą uproszczeń w systemie podatkowym – Kazachstan zajmuje pod tym względem drugie miejsce (na pierwszym miejscu znajduje się Macedonia, Rosja – 10., Białoruś – 14.).

Cel – pozyskać inwestycje

Jak wskazują opracowania Ministerstwa Gospodarki RP, postrzegającego Kazachstan jako ważnego partnera gospodarczego – kraj ten jest wśród pierwszej piątki z krajów WNP, z którym utrzymujemy największą wymianę handlową. Biorąc pod uwagę wyniki handlu za dziewięć miesięcy 2014 r., Kazachstan był odpowiednio 43. i 26. partnerem handlowym Polski na 250 krajów i terytoriów zależnych, z którymi prowadzimy wymianę handlową.

Kazachstan nie tylko zapatruje się na inwestorów z Chin. W celu zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych w czerwcu 2014 r. Ministerstwo Przemysłu i Nowych Technologii Kazachstanu przyjęło nowe uregulowania, które mają zachęcać zagraniczne podmioty do inwestowania w tym kraju. Nowe rozwiązania przewidują następujące preferencje dla nowych projektów inwestycyjnych realizowanych w Kazachstanie (preferencje te są szczegółowo określane w tzw. kontrakcie inwestycyjnym zawieranym pomiędzy inwestorem a Komitetem ds. Inwestycji Ministerstwa ds. Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu):

• zwolnienia z korporacyjnego podatku dochodowego na okres do 10 lat;

• zwolnienia z podatku gruntowego na okres do 10 lat;

• zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do ośmiu lat od daty oddania do użytku przedmiotu inwestycji, np. zakładu produkcyjnego (przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, które były oddane do eksploatacji po raz pierwszy);

• zwrotu do 30 proc. kosztów poniesionych na prace budowlane, wykończeniowe i zakup sprzętu po pełnym uruchomieniu zakładu na podstawie dokumentów potwierdzających;

• zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwoleń na pracę dla pracowników podmiotu nadzorującego realizację projektu inwestycyjnego, jak również dla jego podwykonawców w sferze działalności badawczej i projektowej, usług inżynieryjnych i prac budowlanych (z powyższego zwolnienia można korzystać do jednego roku od momentu oddania inwestycji do użytkowania, listę profesji oraz liczbę pracowników zagranicznych określa się szczegółowo w kontrakcie inwestycyjnym);

• niezmienności zasad wyżej wymienionych zwolnień podatkowych oraz prawa do zatrudniania zagranicznych pracowników bez potrzeby ubiegania się o pozwolenie na pracę;

• współpracy z Komitetem ds. Inwestycji na zasadzie „jednego okna” (inwestor składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami i za jego pośrednictwem negocjuje warunki umowy inwestycyjnej);

• uproszczonej procedury zakupu gruntów pod inwestycje;

• wsparcia przez Komitet ds. Inwestycji w zabezpieczeniu gwarancji realizacji zamówień przez firmy państwowe;

• zwolnienie z podatków celnych przy wwozie na terytorium RK maszyn i części zapasowych na okres realizacji projektu inwestycyjnego.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Powyższe preferencje inwestycyjne mogą być przyznane po spełnieniu następujących warunków:

• projekt inwestycyjny będzie realizowany przez nowo utworzony podmiot prawny – status taki • posiadać będą podmioty, które: będą zarejestrowane nie wcześniej niż rok od daty złożenia wniosku o otrzymanie preferencji inwestycyjnych, zakres ich działalności pokrywać się będzie z wykazem priorytetowych działalności określonych dla realizacji danego projektu (wykaz takich rodzajów działalności określany będzie przez rząd i będzie mógł być zmieniony maksymalnie raz na rok, do wykazu tego nie będą mogły zostać włączone: branża hazardowa, wydobycie surowców mineralnych oraz produkcja towarów akcyzowych za wyjątkiem pojazdów mechanicznych o pojemności silnika powyżej 3 000 cm3 oprócz autobusów, mikrobusów i trolejbusów), a projekt realizowany będzie w ramach jednego kontraktu inwestycyjnego;

inwestor przeznaczy na projekt inwestycyjny nie mniej niż ok. 20 mln dol.;

• dany nowo utworzony podmiot prawny nie będzie: prowadził działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, nie będzie spółką akcyjną z udziałem kapitału państwowego, nie będzie autonomiczną organizacją edukacyjną;

bezpośrednim źródłem lub zabezpieczeniem finansowania danej inwestycji nie będą środki budżetu Kazachstanu;

• działalność inwestycyjna nie będzie wykonywana na podstawie umowy koncesyjnej;

• dana działalność nie będzie podlegała subsydiowaniu przez rząd Kazachstanu.

Nowe ułatwienia

W celu ułatwienia przyjazdów dla przedsiębiorców od 15 lipca 2014 r. Kazachstan wprowadził tymczasowo, na okres co najmniej roku, ruch bezwizowy dla obywateli 10 krajów – największych inwestorów zagranicznych w tym państwie (USA, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja, Korea Południowa i Japonia). Rozwiązanie to obejmuje posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów wydawanych przez ww. kraje, których obywatele mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Kazachstanu do 15 dni od momentu przekroczenia granicy, niezależnie od celu wizyty. Obywatele Polscy udający się do Kazachstanu, niezależnie od celu wizyty, muszą posiadać stosowną wizę, z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

Powołano także Rzecznika Inwestycyjnego (Ombudsmana), który jest wyznaczany przez rząd Kazachstanu i którego głównymi zadaniami są pomoc i ochrona praw inwestorów na terytorium tego kraju.

Realizowana obecnie polityka gospodarcza jest ukierunkowana na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych i zwiększenie produkcji krajowej w celu zastąpienia nią produkcji importowanej.

Autor jest rektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W latach 2000–2006 ekspert ds. rynków wschodnich UNIDO ONZ

foto

Białoruska gospodarka w cieniu wyborów

Data publikacji: 9 marca 2015

Kolejne miliardy dolarów, pozyskiwane z rąk Kremla, mogą nie wystarczyć gospodarce Białorusi w roku wyborów prezydenckich. Nowi ministrowie i bank narodowy nie mieli jeszcze czasu na podjęcie jakichkolwiek kroków, które pozwoliłyby wyciągać wnioski, co do kierunku, w którym podąży gospodarka w tym roku. (więcej…)

Europejski Bank Centralny będzie walczył z deflacją

Data publikacji: 17 lutego 2015

Nie tylko rubel rosyjski, lecz także czeska korona, węgierski forint i polski złoty tracą na wartości na tle ogólnej tendencji spadku cen ropy naftowej i sytuacji związanej z sankcjami antyrosyjskimi. Przyczyny spadku kursu rubla rosyjskiego i walut europejskich są różne. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że to Bank Centralny Federacji Rosyjskiej usiłuje wesprzeć rubla za pomocą interwencji walutowych. Jaka jest reakcja banków centralnych Polski, Czech, Węgier? (więcej…)

Hiszpania stawia na konsorcja eksportowe

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Hiszpańskie władze wdrożyły system kontroli sektora owoców i warzyw, aby zapobiec nadmiernym obniżkom cen. Wprowadzenie przez Rosję embarga na rynku lokalnym spowodowało spadek cen niektórych produktów nawet o 60 proc. Wiele skupów wykorzystało nadpodaż produktów objętych sankcjami, aby kupować taniej produkty rolne. Efekt – producenci tracą nie tylko z uwagi na ograniczenie rynku zewnętrznego, lecz także w skutek spadku cen w Hiszpanii. (więcej…)

Turystyczna mapa świata

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Poznawanie świata jest kosztowne, ale i przynosi znaczne dochody. Przez pryzmat wiedzy ekonomicznej można spojrzeć na mapę świata, tym razem turystyczną. Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej charakteryzującym się dużą dynamiką zmian. Jest także ważnym sektorem zatrudnienia. (więcej…)

Kalifat, Ebola i Putin: nowości 2015?

Data publikacji: 29 grudnia 2014

Epidemia wirusa Ebola, samozwańczy kalifat pod nazwą Państwo Islamskie i agresywna polityka prezydenta Rosji Władimira Putina stały się ważnymi wydarzeniami roku 2014. W roku 2015 mogą utracić swoje znaczenie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wydarzenia minionego roku będą równie ważne w kolejnym, jednak rezultaty naszych oczekiwań mogą być zupełnie inne. (więcej…)

Północny Szlak Morski

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Jakie możliwości otwiera „centralny projekt” rosyjskiej Arktyki? Czy będzie to rewolucja w żegludze transkontynentalnej? Czy bandery świata będą mile widziane przez Rosjan na Północnym Szlaku Morskim? Na ile ważna jest Arktyka i kolejne rozszerzenie granic Federacji Rosyjskiej w najbliższych latach? Odpowiedź jest jednoznaczna. Rozwijać Arktykę, dbać o nią i bronić jej – takie zadania postawił rosyjski prezydent Władimir Putin już z końcem kwietnia 2014 r. podczas kolejnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. (więcej…)

Litwa szykuje się na euro

Data publikacji: 10 grudnia 2014

Litewska mennica już zaczęła wybijać 370 milionów monet euro z wizerunkiem „Pogoni” –uzbrojonego rycerza na koniu, który jest godłem Litwy. Z Deutsche Bundesbanku pożyczono w sumie 132 mln euro w banknotach o różnych nominałach. Bank Litwy rozpoczął dostarczanie komercyjnym bankom monet i banknotów euro – odpowiednio –pierwszego października oraz pierwszego listopada 2014 r. (więcej…)